LID WORDEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lid worden van  vzw Star-Riders club "The LIONS"Ik vul hier al mijn gegevens in en druk dan op verzenden.


Alvorens u lid kunt worden van vzw Star-Riders club "The Lions" dient u het "Huishoudelijk reglement " te lezen en te ondertekenen voor "akkoord".

Het "Huishoudelijk reglement" als ook het "Inschrijvingsformulier" vind u op onze site.


Het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier stuur je op per post samen met een copij van je rijbewijs naar het zeteladres.

vzw Star-Riders club "The Lions"

Veldstraat 125

1880 Nieuwenrode


Tevens stort je 45 € op de rekening van "The Lions"   IBAN: BE43 8335 5256 3901

BIC: GKCCBEBB   met vermelding van je naam + betaling lidgeld en datum.


Het lidgeld is voor een jaarlijkse periode van januari tot december.


Mensen die lid worden na onze eindeseizoensparty (november) zijn automatisch lid tot het einde van het volgende seizoen.


Opgelet ! :

Bij het niet naleven van het "Huishoudelijk reglement" zal het lidmaatschap onherroepelijk en met onmiddellijke ingang worden ontbonden.